ادبیاتی ها

حکایت: سیرت سلمان

حکایت: سیرت سلمان

qasem54 فارسی نهم

مجدالدّین خوافی از نویسندگان نیمهٔ اوّل قرن هشتم هجری و از جمله استادانی است که توانست
مجموعه ای به نام روضهٔ خلد را به تقلید از گلستان سعدی فراهم آورد.
روضۀ خلد در هجده باب نگاشته شده است که هر باب با توضیحاتی دربارهٔ همان باب، آغاز و سپس
با بیان حکایت هایی مرتبط با آن ادامه م ییابد. حکایت های این کتاب همانند کتاب گلستان، نثری آمیخته
به نظم و متضمّن آیات، احادیث، اخبار، حکمت و… است.
سلمان فارسی از اصحاب ایرانی حضرت محمّد )ص( بود که ایشان او را از اهل بیت خود معرفی
کرده است. وی در جنگ خندق از طرّاحان اصلی حفر خندق به شمار می آید. او در پایان عمر خود،
والی مدائن شد.
خوانش متن با لحن روایی و همراه با خرده لحن های جمله های امری و خبری بر اثرگذاری و
دریافت آموزه های حکایت مؤثّر است. ساده زیستی از آموزه های عملی زندگی است که رهبران و
فرماندهان جامعهٔ اسلامی همواره بدان پایبند بوده اند. دوری و بیزاری از غرور و تکبّر، خرسند ساختن
افراد جامعه و همدلی با آنان و عمل به تکلیف و وظیفه، از نکته هایی است که در این حکایت به آن اشاره
شده است.

حکایت:سیرت سلمان

لغت :
امیر : فرمانده
رعایا : جمع رعیت ، عموم مردم
حقیر : کوچک و بی ارزش
توبره : کیسه بزرگ
وجه : دلیل
اندیشه : ترس
تکبر : خود بینی و غرور
هیچ : اصلاً ، هرگز
سیّم : صورت قدیمی سوم
روضه : باغ
خلد : بهشت

تاریخ ادبیات :
روضه خلد کتابی است از مجد خوافی در قرن هشتم به تقلید از گلستان سعدی نوشته است.

شاید دوست داشته باشید:

نیایش :بیا تا برآریم دستی ز دل

نیایش :بیا تا برآریم دستی ز دل

قالب شعر : منثوی

از : بوستان سعدی

بیت ۱ :

بیا تا براریم دستی زدل                                 که نتوان برآورد فردا ز گل

معنی :

بیا با تمام وجود خداوند را پرستش کنیم ، زیرا بعد از مرگ ، فرصت چنین کاری را نداریم.

آرایه ها :

دست برآریم : کنایه از مناجات بکنیم / دل و گل : جناس / فردا : مجازا قیامت

نکته های دستوری :

برآریم : فعل پیشوندی / نتوان برآورد : وجه مصدری

روان خوانی دو نقّاش

روان خوانی دو نقّاش

داستان‌هایی برای فکرکردنیکی از مجموعه طرح‌هایی است که برای رشد تفکر و یادگیری تدوین شده است؛ این کتاب مجموعه‌ای از […]

درس هفدهم :شازده کوچولو

درس هفدهم :شازده کوچولو

شازده کوچولو، اثری خیال انگیز و زیباست که در خلال آن عواطف بشری به ساده ترین شکل،تجزیه و تحلیل شده […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − ده =

ادبیاتی ها