ادبیاتی ها

ستایش هشتم

qasem54 فارسی هشتم

به نام خدایی که جان آفرید                سخن گفتن اندر زبان آفرید

خداوند بخشنده ی دستگیر                کریم خطا بخش پوزش پذیر

پرستار امرش همه چیز و کس             بنی آدم و مرغ و مور و مگس

یکی را به سر برنهد تاج بخت              یکی را به خاک اندر آرد ز تخت

گلستان کند آتشی بر خلیل                گروهی بر آتش برد ز آب نیل

به درگاه لطف و بزرگیش بر                  بزرگان نهاده بزرگی ز سر

جهان متفق بر الهیتش                         فرومانده از کنه ماهیتش

بشر ماورای جلالش نیافت                   بصر منتهای جمالش نیافت

تأمل در آیینه ی دل کنی                     صفایی بتدریج حاصل کنی

محال است سعدی که راه صفا             توان رفت جز بر پی مصطفی

معنی ابیات              

۱-به نام خدایی که جان در وجود موجودات قرار داد  و به زبان قدرت سخن گفتن داد

۲-خداوند بخشنده یاریگر خداوند بخشاینده ای که از خطای بندگان می گذرد و

عذرخواهی آنها را قبول می کند

۳-همه چیز و همه کس از جمله انسان و پرندگان و مورچه و مگس فرمان بردار دستور او هستند.

۴-خدا گاهی تاج خوشبختی بر سر کسی می گذارد و گاهی کسی را از تخت قدرت به خاک می رساند.

۵-اتش نمرود را برای ابراهیم به گلستان تبدیل می کند و گروهی را از آب دریای نیل به سمت آتش می برد

۶-بزرگان و قدرتمندان در برابر درگاه لطف و بزرگی خدا ،بزرگیشان را از یاد می برند و فروتنی می کنند.

۷-همه جهانیان نسبت به خداوندی او یک نظر هستند وبه آن اعتراف می کنند.و همگی از درک چیستی و حقیقت ذات او ناتوان هستند.

۸-بشر نتوانست به کل بزرگی خداوند پی ببرد و چشم نتوانست همه زیبایی او را ببیند

۹-اگر در مورد دل مانند آیینه بیندیشی به تدریج صفا و پاکی دل به دست می آوری

۱۰-ای سعدی غیر ممکن است کسی از راهی به جز پیروی از محمد مصطفی به پاکی دل دست یابد

شاید دوست داشته باشید:

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــی                             مـرا بـنما به سوی خویش راهـی خدایا! سوی من نگاهی […]

روان خوانی :آن سوی پنجره

روان خوانی :آن سوی پنجره

معنی واژه های روان خوانی             بیان: گفتار توصیف کردن: شرح دادن خاص: ویژه دل انگیز: دلربا دل باخته: دل بسته […]

راه خوشبختی

درس هفدهم: راه خوشبختی

لغات درس هفدهم راه خوشبختی  جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان غنیمت :مناسب دانستن […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − سه =

ادبیاتی ها