ادبیاتی ها

درس دوازدهم: پیام آور رحمت

درس دوازدهم: پیام آور رحمت

qasem54 فارسی نهم

درس دوازدهم:پیام آور رحمت
معنی واژه ها

رحمت: مهربانی ، دلسوزی، بخشایش ، عفو.

سعادت:  خوشبختی . خجستگی .

حکمت:  علم ، دانش .  راستی

طنین: ناقوس.  بانگ ، صدا.  نوسانات فرعی صدا، پژواک .

دل­نشین: خوش آیند، آن چه در دل نشیند. مؤثر.    

مشتاق: آرزومند، مایل و راغب .

فرهنگ:  علم ، دانش .  تربیت ، ادب

آبشخور: = جای خوردن یا برداشتن آب .  ظرف آبخوری .     

گنجینه: خزانه ، جای نگه داری زر و سیم .        

 همواره: پیوسته ، همیشه.

اعظم: بزرگتر، بزرگوارتر

 متعال: بلند شونده ، بلند پایه ، والا، برتر.

سیما: چهره ، قیافه .  علامت ، هیئت .                

ظاهر:  پیدا، آشکار. روی بیرونی هر چیزی .

کردار: کار، عمل.         

غنیمت: هر آن چه که در جنگ به دست آید.

غنیمت شمردن :  فایده و سود دانستن.

گشاده ­رو: خوشرو ، بشاش.                     

تعالی:  بلند پایه گردیدن .   بلندی ، برتری

روا: جایز. حلال . سزاوار.           

حاجت: ضرورت ، نیاز.  امید، آرزو.

نصرت: یاری ، کمک .                      

مظلوم: ستمدیده.                 

بازداشتن: منع کردن ، توقیف کردن.

مَثَل:  سخن مشهور.، داستان ، قصه . 

قهر: خشم و غضب. توانایی ، چیرگی .

درگاه:  بارگاه .  پیشگاه ، آستانة در.         

وصایا: جِ وصیت ، پندها، اندرزها.              
خطبه:  سخنرانی ، وعظ. جمع آن خطب.

واژه­ های متضاد:جوانی/ پیری            تن­درستی/ بیماری        بی­نیازی/ نیازمندی               آسایش/ گرفتاری         زندگی/ مرگ

پی­آمد: ۱ – عارضه . ۲ – حادثه.                    امان: ۱ –  بی­ ترسی، ایمنی. ۲ – زنهار، پناه.                                خودارزیــــــــــــــــــــــــــــــــــابی
۱ منظور از جمله «خداوند به دل ها و كردارتان می نگرد» چیست ؟خدا از همهٔ کارها خبر دارد و برای خدای بزرگ نیت و عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار، چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در نیت برای خدا نیستند. فقط ظاهرشان برای خداست
۲ این درس را با درس ششم (آداب زندگانی) مقایسه كنید و شباهت های آن را توضیح دهید.  در هر دو به برخی از عادات و آداب مهم زندگی اشاره دارند و از موارد مشترک و شبیه به هم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:۱) گشاده رویی و کم سخن بودن ۲) کمک به همنوع در مشکلات و رنج‌ها  ۳) انتخاب هم نشین خوب ۴) دربارۀ چیزی که علم نداری، حرف نزن.

۳ بیت زیر با كدام بخش درس، ارتباط دارد؟
كمال است در نفس انسان، سُخن         تو خود را به گفتار، ناقص مكنای ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمی‌دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی. ای ابوذر، به اندازۀ نیاز سخن بگو.

                                           نوشتـــــن
۱مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.

 خوش بختی  سعادت
 طنین  آواز
  بهره بردن  

تعالی
  بلندمرتبه
  آرزومند
مشتاق

حکمت
دانش

۲ مانند نمونه، جدول زیر را کامل کنید.

 مصدر  ماضی ساده
اول شخص مفرد
 ماضی استمراری
دوم شخص مفرد
 ماضی مستمر
سوم شخص مفرد
 ماضی بعید
اول شخص جمع
 ماضی التزامی
دوم شخص جمع
 ماضی نقلی
سوم شخص جمع
 خواندن  خواندم  می خواندی  داشت می خواند  خوانده بودیم  خوانده باشید  خوانده اند
 شنیدن  شنیدم  می شنیدی  داشت می شنید  شنیده بودیم  شنیده باشید  شنیده اند
گفتن  گفتم  می گفتی  داشت می گفت  گفته بودیم  گفته باشید  گفته اند
 دیدن  دیدم  می دیدی  داشت می دید  دیده بودیم  دیده باشید  دیده اند
 گرفتن  گرفتم  می گرفتی  داشت می گرفت  گرفته بودیم  گرفته باشید  گرفته اند
 آوردن  آوردم  می آوردی  داشت می اورد  آورده بودیم  آورده باشید  آورده اند

۳- با توجه به متن، گاهی اوقات تنهایی پسندیده است، در این باره، دو بند بنویسید . به تأثیر دوست و هم نشین بد اشاره دارد که اگر انسان هم‌نشین خوب داشته باشد از تنهایی بهتر است و اگر هم نشین بد داشته باشد تنهایی از آن هم نشین، بهتر است. پس اگر انسان هم نشین بدی داشته باشد، تنها باشد بهتر است                           گفت‌وگو

۱- از رفتارهای پسندیده‌ای که در این درس خوانده‌اید، کدام رفتارها در مدرسه، کاربرد بیشتری دارد؟  توجه کردن به باطن افراد و انتخاب دوستان خوب که رفتار آنها در رفتار ما تأثیر می‌گذارد و سنجیده حرف زدن، کم حرف زدن، خوب حرف زدن، انتخاب هم نشین و دوستان خوب، گشاده رویی، قهر کردن، رهایی از کار بد و گناه، کمک به هم‌نوع در بیماری‌ها و مشکلات
۲- هر گروه برای یکی از موضوع‌های رفتاری درس، داستان، خاطره یا حکایتی مناسب به کلاس عرضه کند. موضوع خود را انتخاب کنید و بر اساس موضوع انتخاب شده، داستان یا حکایتی بیابید. از بزرگ‌ترها بپرسید و یادداشت کنید و یا خودتان داستانی مربوط به موضوع‌های مطرح شده بنویسید.

شاید دوست داشته باشید:

نیایش :بیا تا برآریم دستی ز دل

نیایش :بیا تا برآریم دستی ز دل

قالب شعر : منثوی

از : بوستان سعدی

بیت ۱ :

بیا تا براریم دستی زدل                                 که نتوان برآورد فردا ز گل

معنی :

بیا با تمام وجود خداوند را پرستش کنیم ، زیرا بعد از مرگ ، فرصت چنین کاری را نداریم.

آرایه ها :

دست برآریم : کنایه از مناجات بکنیم / دل و گل : جناس / فردا : مجازا قیامت

نکته های دستوری :

برآریم : فعل پیشوندی / نتوان برآورد : وجه مصدری

روان خوانی دو نقّاش

روان خوانی دو نقّاش

داستان‌هایی برای فکرکردنیکی از مجموعه طرح‌هایی است که برای رشد تفکر و یادگیری تدوین شده است؛ این کتاب مجموعه‌ای از […]

درس هفدهم :شازده کوچولو

درس هفدهم :شازده کوچولو

شازده کوچولو، اثری خیال انگیز و زیباست که در خلال آن عواطف بشری به ساده ترین شکل،تجزیه و تحلیل شده […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − 5 =

ادبیاتی ها