ادبیاتی ها

درس دوم پایه هفتم: چشمه معرفت

qasem54 فارسی هفتم


لغات درس
کنجکاوی :جستجو برای یافتن چیزی
هیجان:برانگیختگی و التهاب درونی
معرفت : شناخت              

گورا:خوشایند لذت بخش
یقین :اطمینان کامل /قطعی          

عظمت:بزرگی شکوه

جاذبه :به سوی خود کشنده /جذب کننده  
اعجاز:کاری شگفت و عجیب انجام دادن
مذاب : ذوب شده /گداخته                      
سیراب :انچه به اندازه اب خورده است
دیرینه : قدیمی                                    
آداب دان :آگاه به راه ورسم معاشرت زندگی
وداع:خداحافظی                                      
معصوم:بی گناه وپاک
زمزمه:خواندن ارام و زیر لب     
غرور :احساس سربلندی به سبب موفقیت


نکتۀ اول
به این جمله ها توجّه کنید:
 غرقه شکوه و اعجاز زیبایی خلقت، بودم.
 آیا درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدی؟
 به خالق این زیبایی ها بیندیش.
 آرزوهایتان چه رنگین است!
جملهٔ اول، خبری را به ما می دهد. به این گونه جمله ها «جمله خبری » می گویند. جملهٔ دوم، چیزی
را با آهنگ و لحن پرسشی مطرح می کند. به این دسته از جمله ها، «جملهٔ پرسشی » می گویند. جملهٔ سوم،
انجام کاری را درخواست و یا خواستی را بیان می کند. به این جمله ها، «جملهٔ امری » می گویند. آخرین
جمله، احساس ما را نسبت به چیزی یا کسی، نشان می دهد. به این گونه جمله ها «جملهٔ عاطفی » می گویند.
هر یک از این جمله ها با لحن و آهنگ مناسب خود بیان می شوند.
نکتۀ دوم
 نسیم مانند مادرى مهربان است.
 در این جمله، نسیم به چه چیزى تشبیه شده است؟ آیا هرچیزى را به هر چیز دیگر مى توان تشبیه
کرد؟ در هر تشبیه میان آن چه تشبیه مى شود و آن چه بدان تشبیه مى کنیم، شباهت ها و مشترکاتى وجوددارد. با توجّه به درس حالا بگو یید ویژگى مشترک نسیم و مادر مهربان چیست؟
شما نسیم را به چه چیزهایى تشبیه مى کنید؟
از تشبیه براى زیبایى و تأثیرگذارى سخن و نوشته استفاده مى شود


خود ارزیابی

۱-درکلاس طبیعت چه زیبایى هایى رامى توان درک کرد؟

چشمه سار های زیبا ،آبشارهای بلند ،شکوفه باران بهار ،برگ ریزان پاییز، کوه های سر به فلک کشیده ، کشتزارهای وسیع ،تشکیل رنگین کمان ،بارش برف و باران

۲-این دوبیت» مولوى«  باکدام بخش ازدرس ارتباط دارد؟

این درختانندهچمون خاکیان     دست ها بر کرده اند از آسمان

با زبان سبز و با دست دراز    از ضمیر خاک می گویند راز               

معنی :این درختان مانند انسانها از این جهان دست به سوی آسمان بلند کرده اند و با برگ سبز و شاخه بلند از راز های خاک سخن می گویند. با این قسمت درس ارتباط دارد : بر روی سبزه ها و کشته های سیراب درختان سرسبز باغ و صحرا دیدم که شاخه ی دست های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا می کردم و کودکان پر نشاط گل بوته ها و نو جوانان امیدوار ذرت ها در گوش نسیم ،آمین می گفتند

۳-  نمونه هاى دیگرى از زیبایى هاى آفرینش رابیان کنید.

خلقت موجودات به ویژه انسان به عنوان اشرف مخلوقات-دریاها-اقیانوس ها- تنوع زیستی و زیبایی هایی که که در عمق دریا ها و اقیانوس ها وجود دارد.کهکشان ها و ستارگان و شب و روز –وجود فصل ها – جزیره های زیبا و جنگل های انبوه

شاید دوست داشته باشید:

خوب جهان راببین

درس دوم فارسی هشتم : خوب جهان راببین

لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین) دلایل : جمع دلیل  علت ها بی همتا : بی […]

نیایش هفتم

۱)خداوندا، به حقّ نیک مردان                   که احوال بَدَم را نیک گردان خدایا تو را به حق انسان های نیکوکار قسم […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − دو =

ادبیاتی ها