ادبیاتی ها

درس شانزدهم: پرنده آزادی

پرنده ازادی

qasem54 فارسی هشتم

پرنده ی ازادی

محمد در آغوش پدر

چونان پرنده­ای بیمناک

آشیان دارد                                  

از بیم دوزخ آسمان.                            

ــ آه پدر، پنهانم کن؛ پنهان   

بال های من در برابر این ]طوفان[          

ناتوان است، ناتوان               

در برابر این تیرگی               

و آن­ها که در بالا در پروازند.      

***

محمد فرشته­ ی بی ­پناهی است

نزدیک به تفنگ صیادی سنگ­دل       

او در سایه ­ی خود تنهاست              

چهره ­اش روشن است چونان خورشید

قلبش سرخ و روشن است چنان سیب

صیادش می­تواند به شکارش دیگرگون بیندیشد

با خود بگوید:

«اکنون او را رها می­کنم

تا آن گاه که بتواند فلسطینش را

بی ­غلط تلفظ کند …..                        

و فردا چون سرکشی کند                  

شکارش میکنم ….»

         *  *  *

«محمد الدوره»

خونی است که از بعثت پیامبران            

جوشیده است

پس ای محمد صعود کن                

صعود کن تا سدرة المنتهی            

معنی درس شانزدهم پرنده ی آزاد

محمد در بغل پدرش مثل پرنده ای ترسناک لانه دارد

_آه ای پدر ، مرا بپوشان بپوشان بال های من در برابر این طوفان بسیار علیل است ، علیل در مقابل این تاریکی  و آنهایی که

پرواز می کنند آن بالا.

محمد سفیر ی است که دوستی ندارد نزدیک به اسلحه ی شکارچی است که رحم نمی کند او در سایه ی خود. تنهاست صورتش روشن است ، مثل روشنی خورشید قبلش هم قرمز و روشن است ، مثل سیب شکارچی می تواند صید کردن نوع دیگری بنگرد.

با خودش می گوید:

 ((حال او را ول کنم ، تا وقتی که توانایی تلفظّ فلسطین را بدون غلط تلفظّ کند و فردا نا فرمانی کند ، صیدش می کنم))

خونی است که از رسالت فرستاده ی خدا جوشیده است پس ای محمد بالا بیا تا بالا بیایی به آخرین درجه

معنی کودکان سنگ

جهان را خوب بنگر با اینکه در دست هایش به غیر از سنگ هیچ چیز دیگری نبود مثل آتش ها درخشید و مثل مژدگانی از راه

رسیدند و استقامت کردند و فریاد زدند و شهید شدند.

آه ای اصحاب مکر و پاک کننده گان هر قدم که زمان بایستد به زودی بچه های سنگ بارانتان می کنند ای دانش آموزان آواز و صدا و ندا به ما یاد بدهید که چگونه سنگ در دست های کودکان را شجاعت می کنید؟

ای فرزندان آواز و صدا و ندا با تمام قدرتتان محبوب شوید و در راه تان محکم بمانید و در بیشتر نبرد ها جلو بروید ای دوست های کوچک ما برای جدا کردن زیتون ها آماده باشید وقتی که درختان زیتون بار ده می شوند ملتی به دنیا می آید و کره ای دیگر آشکار می شود

خود ارزیابی

۱- در بند اوّل هر دو شعر تشبیه ها را بیابید .

بند اوّل شعر پرنده ی آزادی = تشبیه محمّد به پرنده ای بیمناک

بند اوّل شعر کودکان سنگ = تشبیه کودکان فلسطینی به مشعل تشبیه کودکان فلسطینی به مژده و بشارت

۲- منظور شاعر از کودکان سنگ چیست ؟

کودکانی که در فلسطین برای دفاع از خود و کشور خود سلاحی به جز سنگ ندارند و با پرتاب سنگ از خود دفاع می کنند

۳- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود چه کار هایی می کنند ؟

آن ها راه گذشتگان خود را دنبال می کنند وایمان و اعتقاد خود را تقویت کرده و در کنار و دوشادوش بزرگتر ها ی خود با اشغالگران مبارزه می کنند و در این راه از هیچ تلاشی دست نمی کشند.

دانش زبانی :  وابستۀاسم (۴)صفت مبهم

به جمله های زیر توجه کنید:

پدر نیما کتاب را از فلان مغازه خرید.

زینب، چند مجلّه از دوستش گرفت.

در گرو ه های اسمیِ فلان مغازه و چند مجلّه دو وابستۀ پیشین فلان و چند دیده

می شود؛ این واژگان، صفت مبهم نامیده می شوند؛ زیرا نوع، چگونگی، شمار و مقدار اسم

را به طور نامعیّن نشان می دهند. صفت مبهم، پیش از اسم )هسته( می آید و وابستۀ پیشین

اسم محسوب می شود.

فعالیت های نوشتاری

۱-پیشوند «ب» را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافتۀ آنها را بنویسید.

آمد:  بیامد             افروخته است:  بیفروخته است               افکنده بودند: بیفکنده بودند

۲-در هر یک از جمله های زیر، گرو ه های اسمی را بیابید و هسته، وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید.

هر سخن ارزشمند را پاس بدار.    سخن :هسته – ارزشمند: وابسته پسین ؛صفت بیانی

هر روز، یک شعر زیبا بخوان.    شعر : هسته -زیبا : وابسته پسین ،صفت بیانی

دانش آموزان، چند درخت کاشتند.   درخت : هسته  -چند : وابسته پیشین ، صفت مبهم

۳-درک و دریافت خود را از این بخش شعر بنویسید.

وطنی زاده می شود در چشم ها    و اُفقی دیگر، نمایان

دنیا تولد ملتی دیگر را می بیند وقدرت مظلومان آشکار می شود.

 *******************************************

هنگام افزودن پیشوند«ب»به فعلهایی که باهمزه (ء)شروع میشوند،

املای کلمه تغییر می کند؛و«ی»جایگزین همزه میشود؛

مانند:

اندیشد                 بیندیشد

افتاد                    بیفتاد

انداخت                 بینداخت

شاید دوست داشته باشید:

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــی                             مـرا بـنما به سوی خویش راهـی خدایا! سوی من نگاهی […]

روان خوانی :آن سوی پنجره

روان خوانی :آن سوی پنجره

معنی واژه های روان خوانی             بیان: گفتار توصیف کردن: شرح دادن خاص: ویژه دل انگیز: دلربا دل باخته: دل بسته […]

راه خوشبختی

درس هفدهم: راه خوشبختی

لغات درس هفدهم راه خوشبختی  جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان غنیمت :مناسب دانستن […]

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + دو =

ادبیاتی ها