ادبیاتی ها

درس ششم: راه نیک بختی

راه نیک بختی

qasem54 فارسی هشتم

  • معنی درس پنجم فارسی هشتم (راه نیک بختی صفحه ۴۵)

بیت۱:از این سخن خوش­بختی تو را می ­خواهم؛ پس هر چه را که می­ گویم، یاد بگیر.

بیت۲:در تمام زندگی­ ات سحر خیز باش و از خوابِ دمِ صبح دوری کن.

(تلمیح  به ضرب المثل :: سحر خیز باش تا کامروا شوی).

بیت۳:با مادرت همیشه مهربان باش و آماده باش تا از جان و دل به او مهربانی کنی.

بیت۴:از روی  ادب و فروتنی به پدرت نگاه کن و از سخنان او سرپیچی نکن.

بیت۵:اگر این دو(پدر و مادر) از تو راضی و خشنود شوند؛ خداوند نیز از تو راضی می ­شود.

بیت۶:اگر مؤدّب و پاکیزه باشی، همگان تو دوست می دارند.

بیت۷: تلاش کن تا هر چه را که استادت می ­گوید، همه را به سرعت یاد بگیری.

بیت۸:آگاه باش که جز به راستی سخن نگویی؛ گرچه از حرف راست گفتن  به تو ضرری برسد.

تلمیح به احادیث زیر که فرموده پیامبر است :

۱- قُولُوا الْحَقَّ وَ لَو عَلَی‌ أنْفُسِكُمْ :حق را بگویید هر چند به ضررتان باشد

۲ : النجات فی الصدق : راه نجات در راستگویی است .

بیت۹: هر شب، زمانی که به خواب می­ روی، در این مورد خوب اندیشه کن که …

بیت۱۰:که در آن روز چه چیزی به علم و آگاهی خود اضافه کردی و از فعّالیّت­های خود چه سودی برده­ ای؟

بیت۱۱:روزی را که در آن کار مفید و مؤثّری انجام نداده­ ای، جز عمر خود به حساب نیاور.

لغات و ترکیبات درس:

سعادت: خوش­بختی/ سرپیچیدن: نافرمانی کردن، اطاعت نکردن/ خرسند: راضی، خشنود/ به چابکی: به سرعت/ زنهار: بدان و آگاه باش/ جامه: لباس/ تأمّل: اندیشه، تفکّر/ باب: مورد/

************************************

خودارزیابــــــــــــــــــــــی

۱٫ شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟

۱:سحرخیزباشد. ۲:بامادرش مهربانی کندودرخدمتش باشد.

۳:با ادب وتمیز باشد.۴: حرفهای پدر را گوش کند ۵-گفتن حرف راست ۶-اندیشیدن

۲٫ این جمله «جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت »، با کدام قسمت

شعر تناسب دارد؟

زنهارمگوسخن به جز راست      هرچند تورا در آن ضررها ست

۳٫ برای پُربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟

بایداندیشیدوهرروزکارمفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارانجامنگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی شود.

<روزی که در آن نکرده ایکار   آن روز ز عمر خویش مشمار>

***************************************************

فعالیت های نوشتاری

۱٫ در متن درس،شکل نوشتاری کدام واژه ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟ آنها را بنویسید.  خواب – خویش

۲٫ بیت های درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیۀ آنها خط بکشید.

با مادر خویش مهربان باش    آماده خدمتش به جان باش

با چشم ادب نگر پدر را     از گفته او مپیچ سر را

چون با ادب و تمیز باشی     نزد همه کس عزیز باشی

۳٫ در مصراع زیر ، متمّم و مفعول را مشخص کنید.

« زین گفته، سعادت تو جویم »

       متمم      مفعول

۴٫ بیت زیر که سرودۀ نظامی است، با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟ غافل منشین نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است روزی که در آن نکرده ای کار   آن روز ز عمر خویش مشمار

شاید دوست داشته باشید:

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــی                             مـرا بـنما به سوی خویش راهـی خدایا! سوی من نگاهی […]

روان خوانی :آن سوی پنجره

روان خوانی :آن سوی پنجره

معنی واژه های روان خوانی             بیان: گفتار توصیف کردن: شرح دادن خاص: ویژه دل انگیز: دلربا دل باخته: دل بسته […]

راه خوشبختی

درس هفدهم: راه خوشبختی

لغات درس هفدهم راه خوشبختی  جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان غنیمت :مناسب دانستن […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 1 =

ادبیاتی ها