ادبیاتی ها

درس هفدهم: راه خوشبختی

راه خوشبختی

qasem54 فارسی هشتم

لغات درس هفدهم راه خوشبختی 

جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا

مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان

غنیمت :مناسب دانستن ، بهره بردن                                                                       

غفلت:فراموش شدن

گذر:عبور ، گذشتن از جایی

اعماق:جمع عمق ، ته ، ژرف

بیم:ترس ،خوف

تاب:توانایی ، تحّمل

تحّمل:شكیبایی، بردباری داشتن

اصلاً:هرگز

خاطر:ذهن ، فكر

فرط:زیاده روی ، در گذشتن از حد

غرور:آن چه مایه فریب شود ،خودبینی

تلف:بیهوده ، از بین رفتن

قدر:ارزش ، اندازه

مسرور:شاد ، خوشحال

بركات :جمع بركت ،بسیاری ،یمن

توكّل:كار خود را به خدا واگذار كردن

اعمال:جمع عمل ، كارها

افعال:جمع فعل ، كارها

اوقات: جمع وقت ، زمان ها

تفكّر:فكر كردن ، اندیشیدن

تامّل كردن :اندیشیدن ، درنگ كردن

اقدام:گام برداشتن ، به كاری دست زدن

تعلّل:بهانه آوردن

روا:جایز

عجول:شتابان ، آن كه كارها را با عجله انجام دهد

معیِّن:مشخص ، معلوم

نشاط:شادی

شتاب:عجله

اضطراب: دل نگرانی ، دلشوره ؛ ناراحتی

منحرف:كج شده از راه راست

متانت:وقار ، استوار بودن

شعار:علامت ، نشانه ، فریادهای مردم كه در آن خواسته های خود رابیان می كنند

خوف:ترس ، بیم

راهبر: راهنما، رهبر

ایام:جمع یوم ، روزها 

سلسله:زنجیر ،پادشاهانی از خاندان كه پشت سرهم پادشاهی كنند

كائنات:جمع كاینه ، موجودات جهان

خطا:اشتباه

مرتكب:اقدام كننده به كاری ،كسی كه كاری انجام دهد یا گناهی انجام دهد

عادات:جمع عادت ، خوی 

پاس داشتن :نگاه داشتن ،مرافبت كردن ، احترام گزاردن

ندامت:پشیمانی ، تاسف

گران بها: با ارزش ، ارزشمند

حسرت:افسوس ، دریغ

ثمر:نتیجه ، محصول

محال:ناشدنی ، غیر ممكن


خودارزیابی                                                                                      

۱- شکسپیر ، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟

به دریایی که کشتی زندگی ما بر روی آن سوی ساحل مقصد درحرکت است .این دریا گاهی آرام وگاهی توفانی است

۲- این بیت حافظ یا کدام قسمت درس ارتباط دارد ؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

معنی این بیت این است که (( ای عزیز من نصیحت ها را به پذیر که جوانان خوشبخت پند و اندرز پیران با تجربه را از جان خودشون هم بیشتر دوست می دارند )) و این با این قسمت درس ارتباط دارد (( اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سال خورده را که عمر درازتر و تجربه ی بیشتری دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحتی وآسایش خواهد گذرانید ))

۳- به نظر شما راه رسیدن به خوشبختی چیست ؟

توکّل به خدا . استفاده از فرصت های امروز در زندگی و تحمّل سختی های امروز و تلاش برای ساختن آینده و راهنما یی گرفتن از آدم های پیر و با تجربه در زندگی . اندیشیدن و تامل کردن در کارها قبل از شروع آن ها و تلاش و پی گیری برای کامل انجام دادن کارها

فعالیت‌های نوشتاری (صفحهٔ ۱۲۲ کتاب درسی)

۱- در متن درس، واژه‌هایی را که نشانۀ تنوین دارند، بیابید و بنویسید.  مسلّماً، اصلاً

۲- در هر یک از جمله‌های زیر، وابسته‌های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخّص کنید.

الف) این دریای بزرگ، همیشه در جزر و مد است.   این: وابسته پیشین (صفت اشاره)  بزرگ: وابسته پسین (صفت بیانی)

ب) به آسمان پر ستاره بنگر، تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است.    چه: وابسته پیشین (صفت تعجّبی) شگفت انگیز (صفت بیانی)

پ) از هیچ چیز، بیم مدارید، تاب و تحمّل سختی‌ها را داشته باشید.     هیچ: وابسته پیشین (صفت مبهم)

۳- جدول زیر را کامل کنید.

مفرد    عمل     فعل      وقف     فاصله   برکت   عقل     وظیفه

جمع     اعمال   افعال    اوقات   فواصل برکات   عقول   وظایف

۴- جمله‌های زیر را ترجمه کنید.

رأسُ الایمانِ ألاِحْسانُ اِلَی النّاسِ    بالاترین درجه ایمان، نیکی به مردم است.

I am a student. I live in

من یک دانش آموز هستم. من در … زندگی می‌کنم.           

.I like my books and read them every day

من کتابهایم را دوست دارم و هر روز آنها را می‌خوانم.           

«تنوین»، یکی از نشانه‌های خطّی زبان است که با صدای «ن» ساکن شنیده می‌شود. باید به شکل درست این نشانه، توجّه داشت؛ مانند «حتماً، تقریباً، رسماً، مسلماً». نوشتن این‌گونه کلمات، با حرف «ن»، (حتمن، تقریبن، رسمن، مسلمن) نادرست است

شاید دوست داشته باشید:

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــی                             مـرا بـنما به سوی خویش راهـی خدایا! سوی من نگاهی […]

روان خوانی :آن سوی پنجره

روان خوانی :آن سوی پنجره

معنی واژه های روان خوانی             بیان: گفتار توصیف کردن: شرح دادن خاص: ویژه دل انگیز: دلربا دل باخته: دل بسته […]

پرنده ازادی

درس شانزدهم: پرنده آزادی

پرنده ی ازادی محمد در آغوش پدر چونان پرنده­ای بیمناک آشیان دارد                                   از بیم دوزخ آسمان.                             ــ آه پدر، پنهانم […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 16 =

ادبیاتی ها