ادبیاتی ها

نیایش :بیا تا برآریم دستی ز دل

نیایش :بیا تا برآریم دستی ز دل

qasem54 فارسی نهم

نیایش

قالب شعر: مثنوی

از : بوستان سعدی

بیت ۱ : بیا تا برآریم دستی زدل                                 که نتوان برآورد فردا ز گل

معنی : بیا با تمام وجود خداوند را پرستش کنیم ، زیرا بعد از مرگ ، فرصت چنین کاری را نداریم.

آرایه ها : دست برآریم : کنایه از مناجات بکنیم / دل و گل : جناس / فردا : مجازا قیامت

نکته های دستوری :

برآریم : فعل پیشوندی / نتوان برآورد : وجه مصدری

بیت ۲ : کریما به رزق تو پرورده ایم               به انعام و لطف تو ، خو کرده ایم

معنی : ای پروردگار بخشنده ، با روزی تو پرورش یافته ایم و به لطف و بخشش تو عادت کرده ایم.

لغت : کریم : بخشنده / رزق : روزی / انعام : بخشش ، نعمت دادن ( توجه ، تلفظ این کلمه را با واژه ی « اَنعام »

که به معنی چهارپایان است ، اشتباه نکنید.)

نکته دستوری : کریم : منادا «ا» نشانه ندا / خو کرده ایم : فعل مرکّب ماضی نقلی

بیت ۳ : به لطفم بخوان و مران از درم                       ندارد به جز آستانت سرم

معنی : خدایا ، مرا با لطف و مهربانی خود بپذیر و از درگاهت دور نکن ، زیرا من غیر از درگاه تو ، درگاه دیگری ندارم.

آرایه ها : در و سر : جناس / در و استان : مراعات نظیر

نکته دستوری : « ـَ م » در لطفم : مفعول / « ـَ م » در درم : مفعول / « ـَ م »در سر : مضاف الیه /

« ـَ ت » در آستان : مضاف الیه

بیت ۴ : چراغ یقینم فردا راه دار                     ز بد کردنم دست ، کوتاه دار

معنی : خدایا ، نور بصیرت و ایمان را در برابرم قرار بده و مرا از انجام کارهای ناشایست دور کن.

لغت : یقین : بصیرت ، علم ، اطمینان قلبی

آرایه ها : چراغ یقین : اضافه ی تشبیهی / دست کوتاه دار : کنایه از انجان ندادن کار

نکته دستوری : « ـَ م » در یقین : مضاف الیه ( فرا راه من ) / « ـَ م » در بد کردنم : مضاف الیه ( دستم کوتاه دار )

/ دست : مفعول ( دست من را )

بیت ۵ : خدایا به ذلّت مران از درم                  که صورت نبندد دری دیگرم

معنی : خدایا ، مرا با خواری و پستی از درگاهت ، دور نکن ، زیرا هیچ درگاهی جز درگاه تو ، برا ی من ، قابل تصوّر نیست.

لغت : ذلّت : خواری ، پستی / صورت نبندد : قابل تصور نیست ، ممکن نمی شود.

نکته دستوری : « ـَ م »در درم : مفعول / « ـَ م » در دیگر : متمم ( دری دیگر برای من ) / صورت نبندد : فعل مرکّب

تاریخ ادبیات :

 

بوستان : یکی از آثار سعدی شیرازی و مثنوی حکمی و اخلاقی است که در سال ۶۵۵ سروده شد و دارای ده باب است.

نمره انشا سوم الف

 

شاید دوست داشته باشید:

روان خوانی دو نقّاش

روان خوانی دو نقّاش

داستان‌هایی برای فکرکردنیکی از مجموعه طرح‌هایی است که برای رشد تفکر و یادگیری تدوین شده است؛ این کتاب مجموعه‌ای از […]

درس هفدهم :شازده کوچولو

درس هفدهم :شازده کوچولو

شازده کوچولو، اثری خیال انگیز و زیباست که در خلال آن عواطف بشری به ساده ترین شکل،تجزیه و تحلیل شده […]

درس شانزدهم : آرزو

درس شانزدهم : آرزو

شاعر سعی کرده است بگوید، بنویسد، حرف بزند و از این طریق حسّ پنهان خویش را به دیگرانمنتقل کند. او […]

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × دو =

ادبیاتی ها