ادبیاتی ها

نیایش هفتم

qasem54 فارسی هفتم

 • ۱)خداوندا، به حقّ نیک مردان                   که احوال بَدَم را نیک گردان
 • خدایا تو را به حق انسان های نیکوکار قسم می دهم که حال بد مرا به حال خوب عوض کن
 • ۲)مکن ما را از این درگاه، محروم            چو گنجشکان، مران ما را ازین بوم
 • ما را از درگاه خودت محروم نکن و مانند گنجشکان ما را از درگاهت دور نکن
 • ۳)زبانی ده که اسرار تو گوید                روانی ده که دیدار تو جوید
 • زبانی به من بده که رازهای تو را بگوید و روحی بده که مشتاق دیدار تو باشد
 • ۴)دلم در آتش غفلت مسوزان             به معنی شمع جانم برفروزان
 • دلم را در غفلت و بی خبری رها نکن و با عشق معنی جانم را مانند شمع روشنایی ببخش
 • ۵)کنون گردست گیری،جای آن هست       که گر دستم نگیری، رفتم از دست
 • اکنون به دستگیری و یاری تو نیاز داریم چون اگر تو ما را یاری نکنی از دست رفته ایم
 • ۶)مکن دورم ز نزدیکان درگاه            به راه آور مرا، کافتادم از راه
 • مرا از نزدیکان درگاهت قرار بده  و از نزدیکان درگاهت دور نکن و مرا به راه راست هدایت کن چون گمراه شده ام.
 • ۷)تو را خوانم به هر رازی که خوانم         تو را دانم به هر چیزی که دانم
 • در هر راز و رمزی تو را می بینم و تو را می خوانم و هر چیزی که می دانم از تو می دانم
 •                                                                گل و نوروز، خواجوی کرمانی

شاید دوست داشته باشید:

خوب جهان راببین

درس دوم فارسی هشتم : خوب جهان راببین

لغات و ترکیبات درس ۲ ( خوب جهان را ببین) دلایل : جمع دلیل  علت ها بی همتا : بی […]

درس هفدهم: ما می توانیم

معنی واژه هامیل :ارادهابدی:همیشگیقرین:نزدیکانجمن: مجلستسهیل:آسان کردنسماجت:پافشاریترحیم:طلب آمرزش برای مردهعنایت:لطف و توجه خود ارزیابی ۱ دانش آموزان چه جمله هایى روى […]

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 1 =

ادبیاتی ها