ادبیاتی ها

درس دهم پایه هفتم : کلاس ادبیات

qasem54 01/05/2020

لغات درس چشم دوختن : کنایه از نگاه کردن           جاذبه : گیرایی/جذابیتدستپاچگی:عجله/شتاب زدگی        جرئت:شجاعتلحن:آهنگمندیش:نیندیش /مخفف میندیش پاسی:قسمتی یابخشی از زمان /پاسی ازشب:قسمتی ازشب مردم […]

ادامه مطلب

درس نهم پایه هفتم:نصیحت امام

qasem54 01/05/2020

لغات درس بیزاری:تنفر/بی میلیقرائت:خواندن   ترقی :پیشرفت /برتری یافتن تعالی:بالارفتن  علامه:بسیاردانا/بسیاردانشمند    نشاط:شادمانی         صید:شکارشیفته:عاشق   وجد:خوشی بسیار/ذوق   نصیب:قسمت   اخلاص:پاکی عقیده    عطاکردن:بخشیدن   کسالت:بیماری  عطش:تشنگی  دار الشفا […]

ادامه مطلب

ادبیاتی ها