ادبیاتی ها

درس دوازدهم:شیر حق

درس12 شیر حق

qasem54 فارسی هشتم

درس ۱۲ شیر خدا

۱)از علی آموز اخلاص عمل                       شیر حق را دان منزه از دغل

پاکی و درستی را از حضرت علی (ع) فرابگیر ، زیرا او از ناراستی پاک و منزّه است .

۲)در غزا بر پهلوانی دست یافت                   زود شمشیری بر آورد و شتافت در یکی از جنگ ها بر کشتن دشمن اقدام کرد و بر کشتن دشمن مصمّم شد .

۳)او خدو انداخت در روی علی                   افتخار هر نبی و هر ولی

دشمن آب دهان بر چهره ی امام پاشید ، امامی که باعث افتخار پیامبران است .

۴)در زمان انداخت شمشیر آن علی              کرد او اندر غزایش کاهلی

علی (ع) فوراً شمشیر را به کنار نهاد و در جنگ با او سستی نشان داد

۵)گشت حیران آن مبارز زین عمل                 وز نمودن عفو و رحمت بی‌محل

آن مبارزه از این کار علی (ع) و از عفو بخشش غیر منتظره او تعجّب کرد

۶)گفت بر من تیغ تیز افراشتی                          از چه افکندی مرا بگذاشتی

« تصمیم به کشتن من گرفتی پس چرا مرا رها کردی و رفتی ؟ ( من را نکشتی ؟ ) »

۷)گفت: من تیغ از پی حق می زنم                         بنده  حقم نه  مامور تنم

من به خاطر حق مبارزه می کنم ، من بنده ی حق و مطیع خداوندم به فکر خودم نیستم .

۸) شیر حقم نیستم شیر هوا                                     فعل من بر دین من باشد گوا

من مرد قدرت راه خدا هستم و تابع هوا و هوسی نیستم ، رفتار من گواه دین من است .

۹) باد خشم و باد شهوت باد آز                                برد او را که نبود اهل نماز

وسوسه ی خشم وشهوت وحرص ، آن کسی راکه دیندارنیست ، ازراه به درمی کند

۱۰)چون درآمد در میان غیر خدا                         تیغ را دیدم نهان کردن سزا

وقتی پای چیزی به غیرازخدا(یعنی خشم که صفت انسانی هست)به میان آمد ، سزاوارتراست

که شمشیر راپنهان کنم.(یعنی وقتی دیدم درآن لحظه فقط بخاطرتلافی وخشم می خواهم

شمشیرر ابرتن توفرودبیاورم ونه بخاطرخدا ، دیدم بهتراست آن راپنهان کنم.)


معنی واژه های درس

 اخلاص: پاکدلی

منزّه: پاک

دغل:مکر و نیرنگ

غزا:جنگ

خدو: آب دهان

نبی:پیامبر

ولی: سرپرست

در زمان: فورا

کاهلی: سستی

حیران: متعجب

عفو:بخشش و گذشت

مامور:عامل،کارگزار،وکیل

خشم:غضب،عصبانیت

شهوت:میل،آرزو

آز:حرص و طمع

سزا:شایسته،سزاوار


۱-در بیت اوّل، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟ شیر خدا منزه از دغل – خالص بودن برای خدا

۲- کدام بیت با مفهوم عبارت «الاعمالُ بِالنّیات » مناسبت دارد؟ ؟       گفت: «من تیغ از پیِ حـق می‌زنم        بنده حقــــم نـــه مـــأمور تنم

۳-مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته ای تأکید دارد؟ کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا.

دانش زبانیوابسته های اسم(۳)صفت پرسشی،صفت تعجبی

به جمله های زیر، توجّه کنید.

شما کدام ورزش را دوست دارید؟ چند کارگر در کارگاه کار می کنند؟

چه داستانی را می خواندی؟

در گروه های اسمی مشخص شده، کلمه ای که قبل از اسم آمده است، صفت پرسشی است که

دربارۀ نوع، چگونگی یا مقدار اسم، پرسش می کند. صفت پرسشی، پیش از اسم می آید و وابستۀ

پیشین اسم به شمار می آید. اکنون به جمله های زیر، توجّه کنید.

چه گل هایی روییده اند ! عجب سخنی گفتی!

در هر یک از گروه های اسمی بالا، کلمۀ قبل از اسم، «صفت تعجّبی » است و احساس و

عاطفۀ گوینده را دربارۀ اسم، بیان می کند. صفت تعجّبی پیش از اسم می آید و وابستۀ پیشین

اسم، شمرده می شود.

اکنون در جدول زیر، به جایگاه وابسته های اسم، در گروه های اسمی، توجّه کنید.

                                                                  گروه اسمی
                                                    وابستۀپیشینهستۀگروه
صفت پرسشیصفت تعجّبی
کدامورزش
چندکارگر
چهداستانی
چهگل هایی
عجبسخنی
فعالیت های نوشتاری

                                        نکته

 برخی واژه ها در زبان فارسی ،به دو شکل نوشته وخوانده می شوند،بی آن که در معنای آنها تغییری ایجاد
 شود.در هنگام نوشتن این کلمات لازم است به تلفظ واژه و املای درست آن دقت و توجه کافی داشت.    
    مانند هوشیار و هشیار

شاید دوست داشته باشید:

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــی                             مـرا بـنما به سوی خویش راهـی خدایا! سوی من نگاهی […]

روان خوانی :آن سوی پنجره

روان خوانی :آن سوی پنجره

معنی واژه های روان خوانی             بیان: گفتار توصیف کردن: شرح دادن خاص: ویژه دل انگیز: دلربا دل باخته: دل بسته […]

راه خوشبختی

درس هفدهم: راه خوشبختی

لغات درس هفدهم راه خوشبختی  جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان غنیمت :مناسب دانستن […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − 10 =

ادبیاتی ها