ادبیاتی ها

درس سوم: ارمغان ایران

درس سوم ارمغان ایران

qasem54 فارسی هشتم

متن درس «ارمغان ایران » برگرفته از کتاب «فرزند ایران » نوشتة «دکتر میرجلا ل الدّین کزّازی » است.  فرزند ایران، داستانی بر پایه سرگذشت فردوسی است  و یکسره با بهره گیری از واژه های فارسی نگارش یافته. نثرِ این کتاب در اصطلاح، «فارسیِ سَره » نامیده می شود. «سَره » معنای «ناب و خالص» دارد و «فارسیِ سَره » گونه ای از فارسی به شمار می آید که در آن وام واژه ای از زبان های دیگر به کار نرفته باشد.دکتر میرجلا ل الدّین کزّازی  شاهنامه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی  نامدارترین سَره گرای ایران است.

درس سوم

لغات و تر کیبات درس سوم (ارمغان ایران ) صفحه ۳۰

آزادگان : کسانی که آزاد زاده شده اند

آلایش : آلودگی

ارمغان : سوغات ، ره آورد

ارجمند : گرامی

لیک:ولی، لیکن

داد:عدل،برابری

از بن جان : از عمق وجود ، از ته دل

بخردان : خردمندان

بسنده  : کافی

بر می افرازیم : بالاتر می بریم

پلشتی : نا پاکی،آلودگی

پردل : شجاع

پیراسته : آسته ،پاکیزه

تبار ، نژاد ، قوم

تیره رأی : بد اندیش

جوشان : پر تکاپو

خامه : قلم

خاستگاه : مبدأ، محل پیدایش

خُرد : کوچک

خِرد : اندیشه

خیره روی : گستاخ ،بی شرم

خیرگی : حیرت

درازنای تاریخ : در طول تاریخ

ددی : وحشی گری

ظفرمند:پیروز

چیره شدن: غالب شدن

دلبند : دوست داشتنی ، محبوب

دیری : از زمان قدیم    روان می شود : جاری می شود

روشن رأی : روشن فکر

سپند : مخفف اسفند،پاک و مقدس

ستوار : مخفف استوار ، ثابت

ستبر : محکم ، کلفت

سر فرود آوردن : تعظیم کردن ، فروتنی

  فرزانگی : دانایی

فرّ : شکوه ، شأن و شوکت

فروغ : روشنایی

فرهیختگی :دانش آموختگی

بپوی:حرکت کن

بِرهان:رهاکن

کاستی : کمبود

کانون : مرکز

گُرد : پهلوان ، نیرومند

نامدار : مشهور

ناراستی : دروغ

نستوه : خستگی ناپذیر

نژاده : کسی که اصل و نژاد خوبی دارد

نهاده شده : قرار داده شده

والایی : گرامی بودن ، بلند مرتبگی

همگان : همگی ، همکاران

می ستایند:ستایش می کنند

خواهی زدود:پاک خواهی کرد

خوارمدار:کوچک وحقیرنکن

یلان : پهلوانان گزند: آزار، آسیب،

معنی بعضی از جملات درس :

 صفحه ۳۱ : … سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از همگنان بر می افرازیم

معنی :…. سرزمینی است که ما به آن افتخار می کنیم و سرمان را بالاتر از همه بلند می کنیم .

صفحه ۳۲: هان و هان خویشتن را خوار مدار .

معنی بدان و آگاه باش خود را کوچک و ناچیز نکن.

مثال هایی برای دانش ادبی صفحه ۳۳ . واج آرایی ( نغمه حروف )

مثال۱ :خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد          که تا ز خال تو خاکم شود عبیر آمیز

حافظ

مثال ۲ :

شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی           غنیمت است چنین شب که دوستان بینی

سعدی

مثال ۳ :

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند             همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

حافظ

مثال ۴ :

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد                هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد.

 حافظ

مثال ۵ :

«رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار            دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

  حافظ

 مثال۶ :

روزی در هوای سرد وسنگین زمستانی در دوردست های بی کسی ،بغضی بی صدا به سراغمان می آید.

 

جواب تمرینات نوشتاری

۱- خواستگاه=غلط   خاستگاه=درست     فروق=غلط     فروغ=درست       بگذارد=غلط     بگزارد=درست

خیره گی=غلط      خیرگی=درست

۲-  همگان مفردش همه        ارمغان جمعش ارمغان ها      رادان مفردش راد      ادب جمعش آداب

۳- ایرانیان با دیگر مردمان پیوسته به مردی و د و دانایی رفتار می کرده اند.چشم جهانیان را به خیرگی

خواهد کشاند و تیرگی ناخویشتن شناسی و از خود بیگانگی را خواهی زدود.

۴- کشور ما همواره سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.

بخوان و بجوی و بپوی و ایران و خود را بشناس

شاید دوست داشته باشید:

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــی                             مـرا بـنما به سوی خویش راهـی خدایا! سوی من نگاهی […]

روان خوانی :آن سوی پنجره

روان خوانی :آن سوی پنجره

معنی واژه های روان خوانی             بیان: گفتار توصیف کردن: شرح دادن خاص: ویژه دل انگیز: دلربا دل باخته: دل بسته […]

راه خوشبختی

درس هفدهم: راه خوشبختی

لغات درس هفدهم راه خوشبختی  جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان غنیمت :مناسب دانستن […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + 1 =

ادبیاتی ها