ادبیاتی ها

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

qasem54 فارسی هشتم

نیایش پایانی کتاب فارسی هشتم

الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــی                             مـرا بـنما به سوی خویش راهـی

خدایا! سوی من نگاهی کن و به سوی خود راهی نشانم بده    

جانب: سمت و سو، طرف        راه­نمودن: راه نمایی کردن

نگاهـی کن که رو آرم به سویَـت                               رهی بنما که جا گـیرم به کـُویـَت

به من نگاهی کن تا روی به سوی تو بیاورم و راهی نشانم بده که در کوی تو جای بگیرم       

 کوی: خیابان، کوچه

بـه ذکـر خـود بـلـند آوازه­ام  کن                              رفـیـق  لـطـفِ  بـی انـدازه ام کن

به یاد کرد خودت مرا مشهور کن و لطف بی­اندازه­ات را با من همراه کن. 

 بلندآوازه: معروف، شناخته شده، مشهور     رفیق: همراه

بـیـفشان از وضـو بر رویم آن آب                              که از غـفلت نماند در سرم خواب

با وضو آبی به صورت من بزن که در سرم خواب بی­خبری باقی نماند.    

غفلت: بی­خبری

بـه چـشم مرحمت  سویم نظر کن                             شـفـیـع آخـرت ، خـیرالـبـشـر  کن

مرحمت: لطف، مهربانی          نظر: نگاه           شفیع: شفاعت کننده، خواهشگر     خیرالبشر: بهترین انسان(حضرت محمّد«ص»)

با چشم لطف و مهربانی بر من نگاهی کن و حضرت محمّد را شفیع من در روز قیامت قرار بده.

شاید دوست داشته باشید:

روان خوانی :آن سوی پنجره

روان خوانی :آن سوی پنجره

معنی واژه های روان خوانی             بیان: گفتار توصیف کردن: شرح دادن خاص: ویژه دل انگیز: دلربا دل باخته: دل بسته […]

راه خوشبختی

درس هفدهم: راه خوشبختی

لغات درس هفدهم راه خوشبختی  جزر ومدّ :پایین رفتن وبالا آمدن آب دریا مسلماً :قطعاً، یقیناً،بی گمان غنیمت :مناسب دانستن […]

پرنده ازادی

درس شانزدهم: پرنده آزادی

پرنده ی ازادی محمد در آغوش پدر چونان پرنده­ای بیمناک آشیان دارد                                   از بیم دوزخ آسمان.                             ــ آه پدر، پنهانم […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =

ادبیاتی ها